Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління

У збірнику друкуються матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», яка проводиться Науковим товариством студентів та аспірантів Факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» щороку. Розглядаються тенденції розвитку економіки, що зумовлюють необхідність слідкувати за процесами інтеграції та глобалізації, посиленням інноваційних технологій.

                                                                                   6-7 квітня 2016р.

                                                                                          м.Київ